Bedrijfsvoering

De wijze waarop de administratie en facturatie verloopt, is deels afhankelijk van het toegangskanaal waarlangs de hulp wordt ingezet.

Productcodes

De gemeente Almere hanteert een lijsten met productcodes voor te leveren vormen van hulp en ondersteuning.

Vragen over de productcodes kunt u stellen via uw contractmanager.

Elders op deze website zijn handleidingen te vinden over de inzet van jeugd- en gezinshulp en volwassenenondersteuning (Wmo). Daarin staat inhoudelijke informatie over de beschikbare hulp en ondersteuning en over de situaties waarin de inzet hiervan wenselijk is.

AGB-code en VECOZO

U heeft een AGB-code nodig voor het declareren van jeugdhulp of Wmo-ondersteuning. Heeft u vragen hierover? Neem contact op met het AGB-register via 0900-242 26 33 of aanvraag@agbcode.nl.

Daarnaast is het verplicht om aangesloten te zijn op VECOZO. Het systeem is bedoeld voor voor veilige uitwisseling van (cliĆ«nt)gegevens tussen aanbieders en gemeenten. Het helpt om de administratieve lasten voor alle betrokkenen flink te verminderen. Meer daarover leest u op deze pagina.

Vragen over facturatie

Hebt u als aanbieder vragen over facturatie, dan kunt u bellen met de helpdesk van Stipter: (0181) 613 947.